Monitoring vozidiel

Ponúkame Vám  monitorovací systém pre kompletnú správu vozových parkov.  Umožňuje sledovať aktuálnu polohu Vašich vozidiel na Slovensku aj v zahraničí.
Na monitorovanie pohybu vozidiel využíva systém GPS (Global position system). Poskytuje údaje o jazdách, presnej trase a polohe vozidla, čerpaní pohonných hmôt, o spotrebe vozidiel a zároveň vytvára knihu jázd, v ktorej sú údaje prehľadne spracované.

Automatizácia administratívy tak zavádza systém, ktorým znižuje prevádzkové náklady vo firmách.

Pre aké vozidlá je monitorovací systém určený?

Systém  je určený pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek firme. Knihy jázd vytvára automaticky – bez akéhokoľvek zásahu vodiča, čím sa znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch. Systém znižuje prevádzkové náklady vo firmách, redukuje jednotvárnu prácu zamestnancov, ktorí sa už nemusia starať o „papierovanie“, čím eliminuje chybu ľudského faktora a zároveň zvyšuje obrat.

Prostredníctvom Internetu si môžete zistiť na mapách okamžitú polohu Vašich vozidiel. GSM sieťou sa zaznamenané údaje prenášajú na náš centrálny server, kde sa z nich následne vytvárajú potrebné zobrazenia. Informácie sú užívateľovi dostupné v reálnom čase a zároveň sa archivujú po dobu niekoľko rokov.