O nás

Sup Digital Security Servis

Sup Digital Security Servis s. r. o. , č. licencie:PT: 001860, je spoločnosť založená 04.04.2006 v Komárne. Predmetom jej činnosti je poskytovanie technickej služby – vývoj, výroba, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov  alebo poplachových systémov a montáž kamerových a monitorovacích systémov, slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi. Taktiež sme vyvinuli vlastný softvér Miti GPS, ktorý slúži na monitorovanie vozidiel.

Našim hlavným cieľovým trhom je domáci trh, na ktorom si chceme udržať výrazné postavenie.
Ku každému projektu kamerového alebo bezpečnostného systému pristupujeme individuálne  a hľadáme to najlepšie riešenie jeho návrhu a realizácie.

Vieme, ktoré projekty  kamerových a bezpečnostných systémov sú v danom objekte efektívne a na základe vyhodnotenia všetkých dostupných dát zrealizujeme zabezpečenie objektu podľa individuálnych potrieb klienta.

Úplnou samozrejmosťou je garancia vysokého stupňa diskrétnosti, mlčanlivosti a lojality nielen vo vzťahu k vlastnej spoločnosti, ale predovšetkým voči klientom.

Taktiež sme hlavným distribútorom vysielačiek a rádio staníc značky  Hytera na Slovensku.

Diplomat-profesional, SBS – Team

Diplomat-profesional, SBS – Team s. r. o. , č. licencie: PS: 000127, je spoločnosť s mnohými skúsenosťami. Predmetom jej  činnosti je ochrana osôb a majetku ako aj stredisko registrácie poplachov.

Hlavnou náplňou firmy sú tieto služby:

  • ochrana objektov

  • Pultom centralizovanej ochrany ( PCO ),

  • diaľková kontrola a monitoring kamerových systémov na strážených objektoch

  • prevozy finančných hotovostí a cenín

  • osobná ochrana a doprovod osôb na celom území SR

  • fyzická ochrana objektov

Formy a metódy zabezpečenia týchto činností, ako aj výstroj a výzbroj bezpečnostných pracovníkov sú určované bezpečnostnými rizikami a charakterom činností, v súlade s požiadavkami zákazníka, podľa uzatvorenej zmluvy, dohodnutých podmienok  a platných predpisov.

Činnosti sú vykonávané zamestnancami spĺňajúcimi náročné kritéria a pripravenými zabezpečiť reálnu ochranu hodnôt a záujmov zákazníka na profesionálnej úrovni.

Samostatnou kapitolou spoločnosti Diplomat-profesional, SBS – Team s. r. o. je zásahová hliadka, ktorá bola vytvorená pre špeciálne úlohy, ktorá naša firma zabezpečuje. Týka sa to hlavne prevozu peňazí a cenín, doprovodu a ochrany osôb ako aj samotných objektov.