Mikrovlnné bariéry a detektory

1.MIKROVLNNÉ DETEKTORY

Mikrovlnné detektory pohybu určené do vonkajšieho prostredia pracujú na rovnakom princípe ako MW detektory pre priestorovú ochranu vnútri objektov. Vyžarujú vysokofrekvenčný signál ( typický 10,525 GHz – tzv. pásmo X) a vyhodnocujú zmeny signálu odrazeného od okolia. Využívajú pritom Dopplerov jav.

Mikrovlnné bariéry – sú určené pre zabezpečenie kontroly perimetra rozsiahlych objektov ako sú továrne, letiská, parkoviská, ale aj na ochranu objektov zvlášť dôležitého určenia.

Pracujú na základe vytvorenia el.magnetického poľa, ktoré mení svoje parametre pri kontakte s narušiteľom alebo pri prieniku do chráneného objektu. Všetky zmeny sú zaznamenané a vyhodnotené procesorom a v prípade, že prekračujú určité nastavené tolerancie MW bariéra vyšle poplašný inpulz.

Zvláštne funkcie:

• vysoká odolnosť voči rušeniu
• odolnosť voči elektromagnetickému poľu blízkych vedení vysokého napätia ( až do 550KV)
• nastavenie dovoľuje odhaliť aj plaziaceho sa páchateľa
• MW bariéry je možné použiť aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

2.MIKROVLNNÉ BARIÉRY

Pri potrebe strážiť obvod väčšieho perimetra je vhodné okrem iných spôsobov použitie mikrovlnných bariér. Mikrovlnné bariéry pri svojej činnosti nevyužívajú Dopplerov jav. MW bariéra využíva princíp vyhodnocovania zmeny signálu prijatého prijímačom. Zmena amplitúdy prijatého signálu je priamo úmerná veľkosti a hustote cieľa.

Novšie typy bariér pracujú vo frekvenčnom pásme 24,125 GHz ( tzv. Pásmo K), staršie používajú frekvenciu v pásme 10,125 GHz (pásmo X).

Vzhľadom k tomu, že na ochranu perimetra sa používa niekoľko bariér, je potrebné zaistiť odolnosť bariér pred vzájomným ovplyvnením. Toto možno dosiahnuť moduláciou vysielanej frekvencie. Používajú sa napr. modulačné frekvencie 3 kHz, 4,5 kHz, 7,5 kHz, 10,5 kHz. Ak sa bariéry montujú v bezprostrednej blízkosti, možno naviac použiť synchronizáciu modulačných frekvencií na princípe master-slave.

Špeciálne Mikrovlnné bariiéry MODUL-sú určené pre zabezpečenie kontroly perimetra okolo administratívnych budov, strážených parkovísk, hotelov a penziónov, rodinných domov a iných objektov, kde je požiadavka na estetické prevedenie vzhľadu zariadenia.

Zvláštne funkcie:

•     možnosť použitia rôznych typov záhradných a iných  svietidiel podľa požiadavky
•     použitie krytov záhradných svietidiel  dovoľuje zamaskovať prítomnosť poplachového systému
•     zariadenie plní aj primárnu funkciu záhradného osvetlenia
•     možnosť bezdrôtovej synchronizácie každého úseku perimetra