VIDEOMONITORING V BANKÁCH
Slider

 

PREDPISY O BEZPEČNOSTI, SÚKROMÍ A OCHRANE ZAMESTNANCOV

V bankovom sektore má súlad videomonitorovania s predpismi o rešpektovaní súkromia a o ochrane práv zamestnancov najvyššiu dôležitosť. Okrem poskytnutia najvyššej úrovne bezpečnosti požadovanej v banke, musí byť systém navrhnutý tak, aby umožnil spracovanie akýchkoľvek osobných údajov získaných z videozáberov v súlade s minimálnymi právnymi požiadavkami. Nedodržanie týchto predpisov môže viesť k tomu, že správca údajov bude vystavený vysokým správnym a právnym sankciám, opatreniam zakazujúcim spracovanie inkriminovaných údajov a tieto údaje nebude môcť použiť.

 

POUŽITIE EXISTUJÚCEJ ELEKTROINŠTALÁCIE UMOŽŇUJE VYHNÚŤ SA OTRASU HLAVNÉHO SYSTÉMU

Využívanie kvalitnej modernej technológie umožňuje, aby boli existujúce bezpečnostné systémy doplnené o IP  alebo Turbo HD kamery. Alternatívne ich možno zmeniť na systém založený iba na IP sieti. IP alebo Turbo HD nahrávacie zariadenia a kamery sú jediným riešením na trhu, ktoré kombinuje niekoľko integrovaných technóoglií v jednom výrobku, čím poskytuje neprerušovanú spoluprácu medzi staršou analógovou generáciou a aktuálnou novou technológiou. Tento revolučný postup údržby a obnovy systému umožňuje jednotlivým pobočkám bánk postupne modernizovať svoju technologiu monitorovania pomocou existujúcej elektroinštalácie s minimálnym narušením a s cieľom čo najlepšej návratnosti investície.

TRIBRID ANALÓGOVÁ FULL HD A IP TECHNOLÓGIA: INTEGROVANÉ RIEŠENIE PRE BEZPEČNOSŤ BÁNK

Hlavnou požadovanou vlastnosťou videomonitorovacích systémov bánk je flexibilita. Fakt, že existujúce systémy zaručujú spoluprácu je flexibilita. Fakt, že existujúce systémy zaručujú spoluprácu s Turbo HD alebo IP riešením, zaisťuje interoperabilitu, ktorá dláždi cestu pre postupné obnovenie technológie monitorovacieho systému. Pri nových inštaláciách, keď pobočka banky potrebuje byť inak usporiadaná a rozmiestnenie modernizované, poskytujú IP a Full HD riešenia to najlepšie, čo vie technológia poskytnúť v zmysle kvality snímania a obrazu.

 

BANKOMATY A NOČNÉ KAMERY: SKRYTÉ KAMERY

Videomonitorovanie citlivých priestorov, ako sú bankomaty a nočné trezory si vyžaduje svedomité plánovanie umiestnenia kamier s cieľom zaručiť najvyššiu úroveň efektívnosti a bezpečnosti. Diskrétna skrytá kamera poskytuje ochranu pred nedovolenou manipuláciou a zároveň prináša HD alebo IP zábery najvyššej kvality a najlepší uhol snímania na identifikáciu užívateľov bankomatu alebo nočného trezoru.

 

HALA A PRIEHRADKY: KOMPAKTNÉ FISHEYE OKÁ A DOME KAMERY

Rušné verejné priestory v banke potrebujú jasný celkový pohľad. Vďaka dômyselnému dizajnu vie jedna Fisheye kamera nahradiť štyri klasické kamery. Fisheye kamera vie vygenerovať niekoľko záberov z rôznych uhlov, z jediného snímacieho panoramatického (360°) bodu. Už žiadne slepé miesta pri snímaní priestorov banky.

 

VONKAJŠIE PRIESTORY: VARIFOKÁLNE BULLET KAMERY

Špičkový dizajn kompaktných bullet kamier sa perfektne hodí na monitorovanie vonkajších priestorov banky. Masívny dizajn, IP alebo  Full HD rozlíšenie a kompaktná veľkosť sú zárukou záznaov mimoriadnej kvality. Vďaka HDTVI technológii možno na zapojenie FULL HD systému použiť existujúcu elektroinštaláciu a získať všetky výhody vysokého rozlíšenia s minimálnym narušením prevádzky.

 

VSTUPNÉ PRIESTORY: VARIFOKÁLNE DOME KAMERY

Svojím atraktívnym dizajnom sú varifokálne minidome kamery zvlášť vhodné na citlivé miesta v banke. Ich kompaktná veľkosť a vysoké rozlíšenie IP alebo Full HD sú zárukou diskrétnosti a ostrých, jasných záberov. Technológia HDTVI umožňuje využitie existujúcej elektroinštalácie na prechod k vysokému rozlíšeniu s minimálnym narušením prevádzky.

VŠETKY VÝHODY INTEGRÁCIE OTVORENEJ PLATFORMY

Pri vytváraní integrovaného riešenia pre banky je potrebná značná obozretnosť, hlavne kvôli potrebe vysokej miery bezpečnosti. Do monitorovacieho systému sa musia integrovať rôzne poplašné signály z rôznych pobočiek v súlade s celkovou bezpečnosťou a postupmi zachovania dôvernosti každej z nich. Preto je nevyhnutné poskytnúť taký systém videospravovania, ktorý je flexibilný a otvorený integrácii so štandardnými a špeciálnymi nástrojmi. Z toho dôvodu je videospravovací a centralizovaný systém založený na otvorenej platforme, ale v prípade už nainštalovaného softvéru spravovania možno všetky zariadenia integrovať s platformou tretej strany.

 

NVR A HD DVR: BEZPEČNÉ MIESTO NA UKLADANIE A PREZERANIE ZÁZNAMOV

Bezpečnosť a pohodlie zákazníkov, ako aj ochrana súkromia a práv zamestnancov sú na prvom mieste a je nevyhnutné dosiahnuť ich s maximálnou diskrétnosťou. Technológie NVR a Turbo HD umožňujú nahrávanie záznamov rôznymi spôsobmi a na rôzne zariadenia (interné a externé jednotky, online). Systém umožňuje zdvojené nahrávanie na rôzne zariadenia, preto môže videomonitorovanie pokračovať bez prerušenia, ak potrebuje do systému získať prístup poverený odborník.